szydłuj
                                                               przeszłość